Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – BERAT

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA BERAT

AFISHIM PUBLIK

Datë 30.11.2022


Drejtoria vendore e ASHK Berat bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KITA KOSTANDIN NOVA,PETRIT KOSTANDIN NOVA, ZK 8502, KALA, BERAT

SHYQYRI KAMBER SAKAJ, ZK 8502, MANGALEM , BERAT

LLAZAR LILI KARABINA,KATERINA PANDI KARABINA ,ZK 8502, 28 NËNTORI, BERAT

ALMA VLASH MITA, ZK 8502, 13 SHTATORI, BERAT


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: