Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 21.03.2023


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


HENA HEKURAN GREMI, ZK 8532, FIER, FIER

VANGJEL NASI PROFKA, ZK 8532, FIER, FIER

NIKOLL ZEF GJOKA, ZK 8534, FIER, FIER

BEKTASH MALO FERKO, ZK 8533, FIER, FIER

AGIM NJAZI OMARI, ZK 8534, FIER, FIER

BUJAR KURTI QALLIAJ, ZK 2374, LALAR, FIER

PETRAQ VANGJEL TANKA, ZK 3436, SHTYLLAS, FIER

DALIP HALIT SAKAJ, ZK 3537, SUK I POSHTEM, ROSKOVEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: