Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 23.03.2023


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


FATUSHE DERVISH BULLARI, ZK 1285, BROSHKE, ELBASAN

LORENC DHIMITER ROBJA, ZK 8524, KALA, ELBASAN

MYSLIM XHEMAL DOCI, ZK 1416, ÇOPANAJ, ELBASAN

FLUTURAKE MEHMET BARDHI, ZK 8524, KALA, ELBASAN

ESMA ZEQIR BERISHA, ZK 8523, SKENDERBEJ, ELBASAN

VATH HALIT DUSHKU, ZK 2908, TEQE, PEQIN

DEMIR SHOKI CELA, ZK 8522, SUL PAPRI, ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: