Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 22.05.2023


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KARAFIL MUHARREM ZIRAJ, ZK 1567, DUKAS, PATOS

NAMIK SEFRET BUZI, ZK 8533, FIER, FIER

JOSIF LLAZI MARINI, ZK 8532, FIER, FIER

EDMOND HIQMET BORICI, ZK 8532, FIER ,FIER

VALENTINO PETREF MERKA, ZK 2636, FIER, FIER

LILI LONI BALLUKE, ZK 2772, NDERNENAS, FIER

THIMJO LLAZAR STEFI, ZK 8534, FIER, FIER

NASI LLAMBRO LECO, ZK 8534, FIER, FIER

VASILLAQ LLAZI PAPALLAZO, ZK 8532, FIER, FIER

THOMA LIKO GJINO, ZK 8534, FIER, FIER

VASILLAQ PETRO SHURDHA, ZK 3358, SHEQ MARINAS, FIER

THANAS JORGJI DANE,ZK 8532, FIER, FIER

FATOS RRAPO DANAJ ,ZK 8534, FIER, FIER

MARIGLEN MEDI MYRTAJ, ZK 2890, PATOS, PATOS

AGRON MEDI MYRTAJ, ZK 2890, PATOS, PATOS

SHQIPONJA MYRDAR DANAJ, ZK 8534, FIER, FIER

KOSTANDIN KOLI RUSHI, ZK 8534, FIER, FIER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: