Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – LEZHË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA LEZHË

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.08.2023


Drejtoria vendore e ASHK Lezhë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


GJEK ZEF DEDA, ZK 1879, GRYKË LUMI, LEZHË

GJOVALIN DED MARGEGAJ, ZK 3650, TROSHAN, LEZHË

NDRE PJETËR KAMBERI, ZK 1458, DELBNISHT, KURBIN

HASAN ISUF ÇELA, ZK 1673, FUSHË KUQE, KURBIN

FRAN BARDHOK LEKA +BP, ZK 8631, LAGJJA VAROSH, LEZHË

LLESH PJETËR PJETRI, ZK 2368, LAJTHIZË, MIRDITË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: