Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.12.2023


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


NDRICIM RAMAZAN KRRASHI, ZK 1043, FSHATI ARRAS, DIBËR

SHKELZEN BESNIK BARDHI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR

BLEDIAN BESNIK BARDHI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR

ERVIS NAIM ISKURTI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR

GENTIAN FERIK PACI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR

EUGEN JAHJE ASHIKU, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: