Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 08.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. ALFRED LUAN MUSTAFA, EDLIRA BRICE MUSTAFA, ZK 8604, 1 MAJI, VLORE,
  OREST SKENDER SINANI, EVIS SULEJMAN SHEHU, ZK 3140, RADHIME, VLORE,
  OREST SKENDER SINANI, EVIS SULEJMAN SHEHU, ZK 3141, RADHIME, VLORE,
  VOJSAVA MUHAMET SINANI, SKENDER ASLLAN SINANI, ZK 3140, RADHIME, VLORE,
  ROLAND ARQILE TREKO, ZK 1481, DHERMI, VLORE,
  EDUART FOTO REXHO, ALEKSANDRA FANE REXHO, ZK 1952, HIMARE, VLORE,
  LULEZIM HAMIT HAMITAJ, ZK 1596, DHERMI, VLORE,
  SOFIA THOMA RUCI, LEKA KOCO RUCI, ZK 1481, DHERMI, VLORE,
  STAVRO MANOL DUNI, ELEFTERIJA FOTO DUNI, ZK 1481, DHERMI, VLORE,
  BASHKIM HAMIT ALIU, SILVANA HAMDI ALIU, ZK 8601, 11 JANARI, VLORE,
  GURI NAMIK CELAJ, VASILIKA HODO CELAJ, ZK 8604, BASHKIMI, VLORE,
  LINDITA MIDAT PRENCI, SPIRO TODI PRENCI, ZK 8601, HAJRO CAKERRI, VLORE,
  LUIZA ILIAZ AJAZI, ZK 8601, 15 TETORI, VLORE,
  PETRIT SHAME RUNAJ, SHQIPONJA BRESHAN RUNAJ, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE,
  FITIM MALIQ MEZINI, KETI OTHON MEZINI, ZK 8601, 10 KORRIKU, VLORE,
  KICO SOKRAT BILLA, MARKO SOKRAT BILLA, HAJDHO SOKRAT BILLA, ZK 8602, DUKAT-FUSHE, VLORE

Faleminderit!

DREJTOR

KLODIAN TROCI