Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 17.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


RAMAZAN OSMAN BURRAJ, ZK 2355, LABINOT FUSHE, ELBASAN

AHMET RESHIT LLESHI, ZK 2597, MARINAJ, ELBASAN

RAPUSH MAHMUD PUCI, ZK 2908, TEQE, ELBASAN

AGRON SULE PRECI, ZK 3376, SHIRGJAN, ELBASAN

XHEVAHIR XHELAL TOROMANI, ZK 2727, MUCAN, ELBASAN

BUJAR SHABAN TAHIRI, ZK 2706, MLIZE, ELBASAN

ILIR RUSTEM TAHIRI, ZK 2706, MLIZE, ELBASAN

ALFRENC RYZHDI SHIJAKU, ZK 8524, PARTIZANI, ELBASAN

MEHMET RAMAZAN TAFANI, ZK 2598, MARINEZ, ELBASAN

HASAN BESIM PETI, ZK 8524, AQIF PASHA, ELBASAN

LUAN BESIM PETI, ZK 8524, AQIF PASHA, ELBASAN

IBRAHIM SHEME MEHILLI, ZK 3313, SHALES, ELBASAN

BESIM MAHMUT ROCI, ZK 2703, SHIRGJAN, ELBASAN

REXHEP OSMAN BURRAJ, ZK 2355, LABINOT FUSHE, ELBASAN

BASHKIM AQIF DEBROVA, ZK 8522, QEMAL STAFA, ELBASAN

ISMAIL SALI BALLIU, ZK 2355, LABINOT FUSHE, ELBASAN

BLERIM SYTI ZAIMI, ZK 1593, ERMENJ, ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: