Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.11.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


XHAMI SHBAN ÇELÇIMA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

BUJAR RIFAT HYKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

IMER MUSTAFA KAPLLANI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

FLORESHA RUSHIT ZENELAJ, ZK 2410, KËRCUKAJ, RROGOZHINË

ISMET OSMAN DEGERMENI, ZK 8552 ,KAVAJË, KAVAJË

ISMET HASAN HYLVIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

VANGJEL KOSTA ÇUNI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ARTAN QANI BIÇAKU, ZK 1947, HELMAS, KAVAJË

HARUN HAMDI ÇAÇA, ZK 3554, KAVAJË, KAVAJË

B/PRONARE ''KAZAZI'', ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MUSTAFA SHERBET KRYEZIU, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

SALI RAGIP KERÇUKU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BLANDI DEMIR GEGA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ENDRI DEMIR GEGA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SHPETIM FADIL NOVA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

NURIJE HASAN TALLUSHI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

HADILE MURAT BURRACI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

NAFIJE HAMID CARA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

MUHARREM HASAN CARA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ENI ARJAN AGA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

HAZBIJE LUTFI AGA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

TAHIR RAMADAN TAHIRAJ, ZK 1131 ,BEDEN, RROGOZHINË

NAXHI MASAR ZIKULARI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

EDLIRA AZAM SUFAJ, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: