Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – LEZHË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA LEZHË

AFISHIM PUBLIK

Datë 14.11.2022


Drejtoria vendore e ASHK Lezhë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ZEF PASHK CURRI ,ZK 3332, SHËLLINXË, KURBIN

TEREZE NDOC NDOJA, ZK 2364, LAÇ, KURBIN

PRENG NDUE KOLA ,ZK 8631, LEZHË, LEZHË

MUSTAFA ZYLYF MUÇA, ZK 2364, SANXHAK, LAÇ

KATRINE LLESH SHYTAJ, ZK 1812, GORRE, KURBIN

GJOVALIN MARK KAÇORRI ,ZK 2980, PLANETE, MIRDITË

GJERGJ PRETASH NIKAJ, ZK 1673, FUSH-KUQE, LEZHË

AVNI SHEFQET ÇELA, ZK 2364, LAÇ, KURBIN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: