Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – LEZHË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA LEZHË

AFISHIM PUBLIK

Datë 13.03.2023


Drejtoria vendore e ASHK Lezhë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGOSTIN ZEF LUKA, ZK 2693, MILOT , KURBIN

DEDE NDUE MARKU, ZK 2263, KRAJNE, LEZHË

DAVE MARK PRENGAJ, ZK 2181, KODËR RRËSHEN ,MIRDITË

QAMIL ZAN HAXHIU, HAJDAR ZAN HAXHIU, ZK 2693, MILOT , KURBIN

FRED PASHKO HOTI, ZK 3126, SHËNGJIN, LEZHË

MARK NIKOLLË IVANAJ, ZK 2569, MAL SHËNGJIN, LEZHË

GJOVALIN SHTJEFEN NDREKA, ZK 1843, GRAMSH, LEZHË

BASHKIM LUIGJ MARKU, ZK 1220, BLINISHT, LEZHË

NDUE ZEF PERNDRECA, ZK 2588, MANATI, LEZHË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: