Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TEPELENË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TEPELENË

AFISHIM PUBLIK

Datë 02.08.2023


Drejtoria vendore e ASHK Tepelenë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ALEKS SHYQYRI DERVISHI, ZK 3574, KALA, TEPELENË

MINO FERRIK DERVISHI, ZK 3574, KALA, TEPELENË

SIGURIM SALI DERVISHI, ZK 3574, KALA, TEPELENË

SABRI SALI DERVISHI, ZK 3574, KALA, TEPELENË

GEZIM SALI DERVISHI, ZK 3574, KALA, TEPELENË

FIQIRETE ISMAIL ZEMANI, MATILDA BASTRI VAJVODA, ALISA BASTRI GJIKA, NAPOLON BASTRI ZEMANI, ZK 3574, KALA, TEPELENË

NOVRUS PELIVAN BONI, ZK 3574, KALA, TEPELENË

LORENA PELIVAN HASIMI, ZK 3574, KALA, TEPELENË

FLORION NEZET SHEHU ,ZK 3574, KALA, TEPELENË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: