Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 30.05.2023


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


VIOLETA MEXHIT BARDHO(MEZINI), ZK 8542, L.CFAKË, GJIROKASTËR

BELUL ALI ERINDI, ZK 8542, L.DUNAVAT, GJIROKASTËR

EDMON TAHIR IDRIZI, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR

FATOS TAHIR KARAGJOZI ,ZK 8542, L.DUNAVAT, GJIROKASTËR

HAMET GANI DUDUMI, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR

KATERINA KOLE ELMAZI(MESHINI), ADNAND BEDRI ELMAZI, ZK 2917, L.MEJDEN ,PËRMET

ALTIN GËZIM SKRAPALLIU, ZK 8542, L.PLLAKË, GJIROKASTËR

SHERO BESHIR ÇIÇO,ZK 8541, 11 JANARI, GJIROKASTËR

IMER HASIM SINANI, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR

SERJAN RAMO MUÇO, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: