Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – POGRADEC

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA POGRADEC

AFISHIM PUBLIK

Datë 31.05.2023


Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ILIR KASTRIOT GEGPRIFTI + BP, ZK 3036, POTKOZHAN, POGRADEC

YLLI SHFKI MALÇELLARI, ZK 8582, HAJDAR BLLOSHMI, POGRADEC

XHEVDET NEKI DIKO + BP, ZK 3280, SELCE POSHTE, POGRADEC

BUJAR ISMAIL BRAHIMI, ZK 8581, SHEMSI KOROVESHI, POGRADEC

DURIM DERVISH TOROLLARI, ZK 3665, UDENISHT, POGRADEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: