Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 11.04.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ARTUR PETRO BALA, ZK 1982, ILIAS, HIMARË

CIDHO FOTO BIFSHA, ZK 1982, ILIAS , HIMARË

DHIMË ZAHO ANDONI, ANTIGONI THOMA ANDONI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

JANAQ PANO BELERI, ALIQI RISTO BELERI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

JULJAN MILTIADH KOÇO, ZK 3844, VUNO , HIMARË

KLEARKO PILO ÇALI, KATERINA DHIMO ÇALI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

PAVLLO KOZMA VJERO, ZK 3844, VUNO , HIMARË

PAVLINA NASHO ANDONI, KRISTOFOR NEÇO ANDONI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

NATASHA PEL ALIAJ, KRISTIAN AZEM ALIAJ, ZK 3844, VUNO, HIMARË

MARGARIT THANAS ZHUPA, DIDARE MUHARREM ZHUPA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

LEFTER PANO RONDO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

KRISTAQ ARQILE KONDI, ERMIRA IBRAHIM KONDI, ZK 1982, ILIAS, HIMARË

THANAS ALEKS NIKOLLORI, ZK 1982, ILIAS, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: