Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

DREJTORIA ASHK KUKËS

Dt. 09.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KUKËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. SPAHE EMRI DAUTAJ, ZK 2315, KUKES, KUKES
 2. LAVDRIM FADIL BRAHA, VJOLLCA XHEVIT BRAHA, ZK 1787, CANAJ, KUKES
 3. MUHAMET ILMI CENAJ, ZK 1819, GOSTIL, KUKES
 4. ILMI ZENEL CENAJ, BEGLIJE RAMIZ CENAJ, ZK 1819, GOSTIL, KUKES
 5. PETRIT SAHIT HERENI, SHQIPE ISUF HERNIE, ZK 2872, NANGE, KUKES
 6. RENIM RAHIM SYLA, VALBONA ADEM SYLA, ZK 2315, MORINE, KUKES
 7. DRINOS SHERIF SELIMAJ, ZK 3703, VALBONE, TROPOJE
 8. ARLIND ELEZ CELAJ, BESMIRA SKENDER CELAJ, ZK 2761, MYHEJAN, TROPOJE
 9. ARBEN MIC GJYRIQI, RUKE BESNIK GJYRIQI, ZK 1347, BAJRAM CURRI, TROPOJE
 10. ISMET TAHIR HAKLAJ, BORE QERIM HAKLAJ, ZK 1347, BAJRAM CURRI, TROPOJE
 11. KOL GJERGJ STEAJ, PRENDA NDUE STEAJ, ZK 1993, VRANISHT, HAS
 12. MURAT SALI XHAFERI, FATIME QAMIL XHAFERI, ZK 3821, VRANISHT, HAS
 13. NIMAN RAM XHEFERI, RAHIME SHERIF XHAFERI, ZK 3821, VRANISHT, HAS

Faleminderit!

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU