Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 16.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. BUDION ZYBER GOXHAJ, NAXHIJE VELEDIN GOXHAJ,  ZK 8602,  PAVARSIA, VLORË
  2. ALIM XHYER KAMBERAJ, VERA KAMBER XHUVELI, ZK 8605,  O.HAXHIU, VLORË
  3. MARIKA THANAS KOKAVESHI, ZK 1952,  HIMARE, VLORË
  4. THOMA KICO DUNI, VASILIQI MILTO DUNI, ZK 1481,  DHERMI, VLORË
  5. ALBERT KAMBER XHUVELI, ALLBANA EMIN XHUVELI, ZK 8605, O.HAXHIU, VLORË
  6. SPIRO JANI LEKA, GJINOVEFA MARKO LEKA, ZK 1481,  DHERMI, VLORË
  7. SADE SELIM PETOSHATI, AFERDITA SELIM DERVISHALIAJ ETJ. ZK 1568, DUKAT, VLORË
  8. SADE SELIM PETOSHATI, AFERDITA SELIM DERVISHALIAJ ETJ. ZK 1568, DUKAT, VLORË
  9. HARILLOS KLEARKO GJIKURIA, LLUKA KLEARKO GJIKURIA, MEROPI THEOFANI GJIKURIA, ZK 1481, DHERMI, VLORË
  10. SIMON DHIME KOLAGJI, ARIANTHI KSOFOR KOLAGJI, ZK 2959, PILUR, VLORË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ