Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 15.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. ALEKS POLO MITRO, ZK 1481, DHERMI, VLORE
 2. ARTUR LAMCE CAUSHI, ZK 8604, 24 MAJI, VLORE
 3. MYSLYM, FLORIE, MARIGLEN HOXHA, ZK 8604, QERIM DERRI, VLORE
 4. YLLI BILAL METAJ, ZK 8605, 11 JANARI, VLORE
 5. RAMADAN RAHIM MEHMETI, ZK 8604, 1 MAJI, VLORE
 6. PAJTIM, ETGENT, ERJON JAUPAJ, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE
 7. AFRIM IDAJET ZHOLLANJI, ZK 8605, 24 MAJI, VLORE
 8. FATMIR ABEDIN RUSHITAJ, ZK 8605, 11 JANARI, VLORE
 9. MEHMET BRAHIM YZEIRI, ZK 8604, 24 MAJI, VLORE
 10. AZIS GANI TAHIRAJ, ZK 2832, ORIKUM, VLORE
 11. FARI RIZA PERONA, ZK 2832, ORIKUM, VLORE
 12. MUHARREM QAZIM NELOJ, ZK 2832, ORIKUM, VLORE
 13. PERLAT SHEFQET HASANBASHAJ, ZK 3140, RADHIME, VLORE
 14. VLADIMIR XHAFER RAMOHITOJ, ZK 3621, TRAGJAS, VLORE
 15. MUSTAFA YZEIR VANGJELI, ZK 2832, ORIKUM, VLORE
 16. JONUZ ISUF KOCI, ZK 2832, ORIKUM, VLORE

Faleminderit!

DREJTOR

KLODIAN TROCI