Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE SARANDË

AFISHIM PUBLIK


Datë 07.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK SARANDË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


STEFAN SOFOKLI LLAMBRI, ZK 2518, NIVICË, SARANDE

LUAN HYSEN SELIMI, ZK 2036, KALAS, SARANDE

POLIKSENI KOCO DEDE, ZK 8641, SARANDË, SARANDE

STAMATO MIHAL GUDI, ZK 1360, ÇAUSH, SARANDE

MENTOR SAFET MUHO, ZK 2036, KALAS, SARANDE

XHEVAIR DEHAR MUZHAI, ZK 2036, KALAS, SARANDE

JANI THIMJO PAPAGJIKA, ZK 2518, NIVIC, SARANDE

ANASTAS KOÇO LLAMBRI, ZK 2806, NIVIC, SARANDE

QENDRO FILIP GJONI, ZK 2806, NIVIC, SARANDE

ILIA ARSEN LLAMBRI, ZK 2518, NIVIC, SARANDE

ALEKS PILO GRAMOZI, ZK 3518, STJAR, SARANDE

MITRO VANGJEL LLAMBRI, ZK 2518, NIVIC, SARANDE

DHOROTHEAFANE ZHUSTI, ALEKSANDRA NAQE NIKOLLO, EDMONDAN DON PRIFTI, ZK 2963, PIQERAS, SARANDE

POLO GAQE MIHALI, ZK 8641, SARANDË, SARANDE

JANI THIMJO PAPAGJIKA, ZK 2518, NIVIC, SARANDE

EDUART ANDON PREMTI, ZK 2806, NIVIC, SARANDE

ANIDA ANEST GJIPALI, ANAST ASANEST GJIPALI, ADRIANA ANEST GJIPALI, ALBERT ANEST GJIPALI, ZK 1421, ÇORRAJ, SARANDE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: